ΑΡΧΑΙΑ

ΝΑΙ ΣΤΑ  ΑΡΧΑΙΑ

 

Πρός μοτέχνους  «κσυγχρονιστές» καί «προοδευτικούς», πού ντιδρον δημόσια στήν προοπτική τόνωσης τν ρχαίων λληνικν στή Μέση κπαίδευση: 

  1. Τά ρχαα λληνικά δέν εναι θνική πολυτέλεια, εναι βασική κπαιδευτική νάγκη.
  2. Δέν εναι δεολόγημα αταπόδεικτη διαπίστωση τι τά νέα λληνικά εναι σέ σχέση μέ τά ρχαα λληνικά δια γλσσα σέ λλη φάση ξέλιξης (λεξιλόγιο, δομή, μορφή, φωνητική).
  3. Δέν ποτελε αθαίρετο συμπέρασμα τι μειώθηκε γλωσσική πάρκεια τν λλήνων, φότου περιορίστηκε διδασκαλία τν ρχαίων λληνικν πό τό πρωτότυπο στή Μέση κπαίδευση ( κυρίως σέ σχέση μέ τήν τυμολογία καί τήν πολυτονική γραφή).
  4. χι, δέν χει γίνει καμμία ρευνα, πού νά ποδεικνύει τό παραπάνω, λλά μήπως γινε ποτέ καμμία ρευνα τι γεροντική νοια πλήττει γέροντες καί χι παιδιά; τι λιος φωτίζει καί δέν σκοτίζει καί τι θερμαίνει καί δέν ψυχραίνει;
  5. Συνακόλουθα, δέν συνιστ δεολόγημα συνέχεια το λαο καί το γένους, δέν πέφτουμε στήν παγίδα τν idola tribus ( «εδώλων τς φυλς» το Francis Bacon ), λλά δπρόκειται γιά τόν διο λαό καί τό διο γένος σέ λλη ποχή, τουλάχιστον στήν στορία, τήν γλσσα καί τόν πολιτισμό.
  6. Χρειάζεται βελτίωση στή μέθοδο διδασκαλίας τν ρχαίων λληνικν καί τόνωση μέ βάση τό διο τό ρχαο κείμενο, χι κατάργηση ντικατάστασή του πό μετάφραση.
  7. Δέν πρόκειται γιά «φαινόμενα πισογυρίσματων τς ντίδρασης (!) », λλά γιά πρόοδο. «Πρός τά μπρός μέ τούς ρχαίους!» (Richard Weitzecker, Νομπελίστας φυσικός, δελφός το τ. Προέδρου τς Γερμανίας, Carl – Friedrich Weitzecker).

4 Σχόλια

25 01 2009
Στάμος Π. Τσακίρης

Κύριε Παναγόπουλε έρρωσο,
θερμά συγχαρητήρια διά τα γραφόμενά σας και τις απόψεις σας.
Όχι μόνο συμφωνώ αλλά επισυνάπτω τις ιδέες σας, ιδίως δια τα Αρχαία Ελληνικά.
Σε συζητήσεις με τους υποστιτηκτάς του μονοτονικού πάντοτε τους αναφέρω, ότι οι νέοιμας όταν διαβάζουν τον παπού Όμηρο σε μονοτονικό πως θα εξηγούν την λεξη «κύδος ή κῦδος», και ας δουν το λεξικό του Σταματάκου.
Με εκτίμηση
Στάμος Π. Τσακίρης
Σπάρτη
6973387767

18 02 2009
Μυρτώ Λεμού

Προς το τέλος είναι που αποκτά ενδιαφέρον…

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.
Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή πληροφοριών στην οθόνη του
Η/Υ με ταυτόχρονη μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.

Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της
οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα
εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας χρειάζεται ένα εργαλείο που
θα της επιτρέψει ν’ αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει
καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ’ όσες ο
άνθρωπος μπορούσε ως τώρα να ανακαλύψει.

Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του
παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.

Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα
στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή
σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.

Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών
ότι η Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές
ικανότητες.

Γι’ αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή
τεχνολογία, αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως ..

Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της
Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του
προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος -Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι
καθηγητές της ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.

Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας
μας όταν η Αγγλική έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς
όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας. Στον Ίμυκο
ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο
συνεχίζεται.

Μιλώντας γι’ αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί γιατί τόσα
εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής
απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ’
αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας .

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι
θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής.
Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των επιστημόνων
πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται
ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες τις
χαρακτήρισαν σημειολογικές .

Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη,
και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα,
κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η
γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (σημαινόμενο)
εννοείται με το αμ (σημαίνον).

Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις
έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές,
σημαίνουν, δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι ‘συμφωνήθηκε’ μεταξύ εκείνων που
την χρησιμοποιούν.

ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ,
γεωμετρία = γη +μετρώ, προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο
αρθρώνων λόγο).

Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεως-πράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις
άλλες γλώσσες. Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων
αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε
τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες
γλώσσες.

Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή που επιτρέπει την αρμονική
γεωμετρική τους απεικόνιση.

Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη
=….LAND, ΓΕΩ…,νάνο, μίκρο, μέγα, σκοπό….ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ…., κυκλο….,
ΦΩΝΟ…., ΜΑΚΡΟ…., ΜΙΚΡΟ…., ΔΙΣΚΟ…., ΓΡΑΦΟ…, ΓΡΑΜΜΑ…, ΣΥΝ…,
ΣΥΜ…., κ.λπ..

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή
ότι μόνο σ’ αυτή δεν υπάρχουν όρια και γι’ αυτό είναι αναγκαία στις νέες
επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές
εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί
να προχωρήσει.

Γι’ αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές ζήτησαν να καθιερωθεί η
Ελληνική ως η επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κανείς για
Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για
χρώματα.

Προωθήστε αυτό το μήνυμα! Όχι για λόγους σοβινιστικούς, Μα για να μαθαίνουμε
σιγά-σιγά την αλήθεια !

http://www.greekembassy.org/Embassy/files/hellenic_quest04-12-20030.pdf

20 02 2009
paideia-gr

Συμφωνούμε και επαυξάνουμε δάσκαλε!

14 11 2011
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Makellis's Blog

[…] ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Posted on 14/11/2011 by eydokimos ΑΡΧΑΙΑ […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: