ΤΙ ΚΑΙΝΟΝ; (5)

20 02 2009

 

 

«Πυρκαϊαί, ἐμπρησμοὶ καὶ μαθήματα πολιτικοῦ ἤθους»

 

 

      ν τ οτω καλουμν Αστραλίᾳ τς ντχθονος, νθα τ νν στι θρος, μγας γνετ’ μπρησμς κα δη περδιακσιοι, ν ος κα ζεγος λλνων, καθησαν, οκ εὐάριθμοι τρθησαν κα κτασις γς πλεστη πυρπολθη. Α κε ξ λης δομηθεσαι οκαι κα μυριδες καρποφρων δνδρων, ταχ «παρανλωμα το πυρς», τ λεγμενον, γνετο. λεθρος οτος τος λλησιν, ν τε τ Μητροπλει κα τ Διασπορ,  τνλογον το κατομβαινος το θρους το βδμου κα δισχιλιοστο νιαυτο δυνηρς πμνησεν.

       ξιον δ’ μφατικς πομνσαι τι τος ν Πλοπος νσ πιβισασι πυροπαθσιν οπω ποκατεστθησαν α οσαι (οκοι, γροικαι, γρο, δνδρα, κτνη κ. .). λλ, τχ γαθ, χρα τελε δη ν δευτρ ντς λσσονος διετας χρνου προεκλογικ περιδ, καπερ τν χρημτων, ξ ποζημισεων παρ τς Ε.Ε., εσφορν, χορηγιν κα ρνων λλνων τς λλοδαπς, πρ πολλο συλλεγντων κα π  πιτμου πολιτικο νδρς φυλασσομνων κα «τραπεζικς ξιοποιουμνων» π’ γαθ γε οχ τν δικαιοχων (πολλο γε κα δε), λλ το δημοσου. πτε γγικε νν καιρς το τατ’ ος δε ποδοθναι· πε, ς παγκονως γνωστν, ν τ χρ τς φαιδρς πορτοκαλας κα τν δεκστων κα περνω πσης ποψας δημοσων νδρν τ κρτος, κα δ ατ τς προνοας, λειτουργε μνον προεκλογικς. Τος κρατοντας βολεσθαι, βασμως ποπτεουσ τινες, τατν πιχειρεν κα νν, περ γε κα προεκλογικς πρ ς εκοσαμνου, τε κατεπειγντως κα κατ παρκαμψιν το το γραφεου κρτους παρεσχθησαν δαψιλες πρδρομοι παροχα εθς μα τ πασει τς λεγομνης πυρνης λαλαπος. Κα, το θαματος ! , ξησφαλσθη γλσχρα μν βουλευτικ νκη, λλ νκη. Πς δηλ. δε πολιτεειν τος δημοσους νδρας! γνοοσιν ο τλανες τ το ρακλετου «Δς ες τν ατν ποταμν οκ ν μβαίῃς». Οα τος (τως) νικητας! βασικ διαφορ: ν ντιχθνι ρξατο πραυτα θεραπεα το κακο, ν λλδι δ’ οπω.

 

Πῶς ἆράγε ἡ G8 σιωπηρῶς G7 ἐγένετο;

 

      Κατ τν νν ν Ῥώμ τς Ασωνας συγκληθεσαν συναγωγν τς μδος τν οκονομικς κρατστων κρατν τς Οκουμνης, περιργως πως, τν γνωστν κτ ριθμς μειθη ες πτ. «π τ σεπττερον», εποι τις ν. Οχ μ Δ ̓, οδαμς! χρι γρ το παρελθντος νιαυτο ο μλιστ’ επραγοντες λογζοντο τ ντι κτ, ν ος κα ο Ρσσοι, νν μως συνολικς ριθμς μειθη ες νομαστικς μνον, τ σεπτν κα σεβσμιον πτ, τ ντι μως ες «τ πτ» το πολιτικς ρθο. φ’ ς γρ Βλαδμηρος Ποτινος ες τ αφνδιον κα κατ παρβασιν τς λυμπιακς κεχειρας πραξικοπεν (ΜΔΑ:Μονομερς Διακρυξις νεξαρτησας) το τς Γεωργας Προδρου Μιχαλ Σαακασβιλου, στραπιαως τε κα ποτελεσματικς ντδρασεν, περουρνιος «πολιτικ ρθτης» τν ποκλεισμν το πρτου ατομτως κα δι τς θορβου δο πβαλεν. Οδες, οδαμο, οδεν τρπ τν γνν θεραπντων τς ντπου λεκτρονικς πληροφορσεως κα τς κοινς γνμης διαμορφσεως δημοσιοποησεν διηυκρινσατ τι σχετικν. Τ πργμ’ πεβλθη  τρπον τιν, ς νμος ερς. γρ ερς νμος οδν ελγως δημοσιοποισεως ξηγσεως χρζει  πλν πιβολς. Νν δνατα τις εκζειν, δι τ το Κοσσυφοπεδου νλογος ΜΔΑ, ε κα  τ νμ (de jure) τελειθη, οδποτ’ μως  τ πρξει (de facto) φηρμσθη. Τρτου γρ ζει Παγκοσμου Πολμου.

    

    

      γραφον τατ’ ναλογιζμενος ν κα νέᾳ (τριακδι) το μηνς νθεστηρινος ντου κα δισχιλιοστο τους, μρ ν τ σπερίᾳ ορτ τν ρντων κα ρωμνων, νευ οσιδους, πλν μπορικς, ατας γεται. Τοιατην ντως ορτν τελεν χρ τος λευθερφρονας, οχ μως π’ νομαστηροις Ρωμαιοκαθολικο τινος αθαιρτως τιμωμνου, λλ μλλον δι συμβολικς ελογον αταν π’ αριν σημερίᾳ.

 

 

νδρας Χ. Παναγπουλος, Γραμματικς,

θνησιν, παρ Δμον λωπεκς

 

μοιοτηλ. – Τηλφ.: 210-7758865

λ. Διεθ.: apanagop@upatras.gr

Ταχ. Διεθ.: Πασωνος 29

Νος Κσμος – Τ.Κ. 116 31

 

Υπομνημα Γραμματικο-συντακτικον (5)

 

v     οὐκ εὐάριθμοι (σχῆμα λιτότητος: ὄχι εὐκολομέτρητοι): πολυάριθμοι

v     ἐξ ὕλης: ἐκ ξύλου (>ὑλοτόμος)· πρβλ. μαδέρι (<ματέρι <λατ. materia)· ματεριαλισμός· ὑλισμός

v     τραπεζικῶς ἀξιοποιουμένων: τοκιζομένων 

v     πολλοῦ γε καὶ δεῖ: πολὺ ἀπέχει (ἀπ᾿ αὐτό), κάθε ἄλλο

v     πρὸ ὡς εἰκοσαμήνου: πρὶν ἀπὸ περίπου εἴκοσι μῆνες

v     οἱ τάλανες (ἤ τάλαντες)· οἱ ταλαίπωροι

 

 

v     ἐπὶ τὸ σεπτότερον· πρὸς μεγαλύτερον σεβασμόν (< σεπτός)· ἔχουν σχέσιν καὶ τά: ἑπτά, ἑβδομάς, σεβασμός, σεβάσμιος,  λατ. septem, Σεπτέμβριος, γαλλ. savant, savoir, ἀγγλ. severe, κ. ἄ.

v     ἐκεχειρίας <ἔχω (τὰς) χεῖρας: (συγ)κρατῶ-συγκρατῶ (τὸ χ ἔγινε κ καθ᾿ ἑτεροίωσιν ἤ ἀνομοίωσιν, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἐπαναλήψεως τοῦ χ): ἀνακωχῆς («παύσατε πῦρ»!)

v     πραξικοπεῖν: πραξικόπημα (<πρᾶξις + κόπτω): μὲ ἐπέμβασιν πρὸς ἀποκοπὴν ἤ ἀνατροπήν· πρβλ. τὸ γαλλ. coup d’ état

v     διὰ τῆς ἀθορύβου ὁδοῦ: ἀθορύβως· πρβλ. τὸ ἱσπ. la molla >τὸ λαϊκὸν «λαμόγια», ποὺ λόγῳ τοῦ α τῆς καταλήξεως ἐθεωρήθη θηλυκόν, δι᾿ ὅ καὶ ἐσχηματίσθη τὸ «λαμόγιο» πρὸς δήλωσιν τοῦ ἀρσενικοῦ (μὲ ἐλαφρὰ «πηδηματάκια»)

v     ὄζει: μυρίζει, βρωμάει (<ὄζω> τὸ ὄζον ὀσμή: ὄσφρησις, >ὀσφραίνομαι, λατ. odoro  (1) >odor>γαλλ. καὶ ἀγγλ. deodorant: ἀποσμητικόν

v     ἔνῃ καὶ νέᾳ (τριακάδι) ἐνν. ἡμέρᾳ· ἔνος, –η, –ον, εἶναι ἀρχαιότατον ἐπίθ. συνών. τοῦ παλαιός· δηλ. τελευταία ἡμέρα τοῦ προηγουμένου καὶ πρώτη τοῦ ἑπομένου· τριακάδι = τριακοστῇ <τριάκοντα*

 

*   ἀλλαγὴ τοῦ μηνὸς στοὺς ἀρχαίους συμπίπτει μὲ τὴν 15ην-16ην ἡμέραν τοῦ σημερινοῦ   ἡμερολογίου.

 

 

 

Advertisements

Ενέργειες

Information

2 Σχόλια

25 02 2009
Zois

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ψυχαγωγία και την τέρψη που μας προσφέρετε. Ζω στην επαρχία και μέσω του ιστολογίου σας μεταφέρονται τα υπέροχα μαθήματά σας σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ !

4 03 2009
Γιώργος

Άψογός τε και οτρηρός!ΕΥΓΕ!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: